Pro závodníky

Vážení přátelé závodníci, 

jako vše na světě i náš závod se vyvíjí. Snažíme se jej posouvat vždy o kousek dál, zvyšovat jeho úroveň a udělat jej pro Vás atraktivnější. Ruku v ruce s tím jde i zvyšování rychlosti závodníků a rozšíření počtu týmů na trati. Díky zkušenostem z předchozích ročníků víme, že „adrenalin stříká proudem“, což s sebou přináší i nepříjemné pády a bohužel též zranění, kterých se chceme  v budoucnu co nejvíce vyvarovat. Chceme, aby jste ze závodů odjížděli plni pozitivních dojmů a skvělých zážitků, bez pochroumaných končetin a nedej bože nechtěných výletů do nemocnice. Z toho důvodu je nutné dodržovat stanovená technická i bezpečnostní pravidla a několik požadavků provozovatelů tratí. Nebojte, není to nic závratného, každý je může lehce splnit.

Děkujeme a v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

David & Honza

 

Společné propozice pro všechny kategorie

Co musí splňovat stroj

Výstroj jezdce (oblečení)

Kategorie

Podmínky pro kategorii originál

Podmínky pro kategorii speciál

Podmínky Moped Mix

Podmínky pro Stadion original

Signalizace technických komisařů na trati

Pravidla pro chování v depu

 

 

Společné propozice pro všechny kategorie

 • Posádku pro jeden stroj tvoří minimálně 2 jezdci, maximální počet jezdců pro jeden stroj je 7. Každý tým může na trať postavit libovolný počet strojů.
 • Věk závodníků je stanoven od 9 let. U závodníků mladších 16ti let budeme vyžadovat notářsky ověřený souhlas se závodem od rodičů, případně jejich osobní účast a podpis jakožto zákonného zástupce. Jelikož se závod koná na uzavřeném soukromém okruhu, není pro účast na závodech nutné vlastnit řidičský průkaz.
 • Každý závodník jede na vlastní nebezpečí, před startem podepíše prohlášení, že si je toho vědom.
 • Pro urychlení procesu technické přejímky vám zašleme společně s fakturou kartu stroje, prohlášení jezdců a přihlášku do závodu. Tyto si můžete přichystat a přinést již vyplněné k technické přejímce.
 • Technické přejímky budou otevřeny v pátek před závodem (čas bude vždy upřesněn) do cca 22.00. V den závodu již nebude možné technické přejímky provádět.
 • Na technických přejímkách budou probíhat vizuální kontrola všech viditelných částí strojů podle podmínek níže v dané kategorii, po závodu budou vždy první 3 stroje odstaveny ve vyhrazeném prostoru pro vítěze a zůstanou zde do oficiálního vyhlášení. Po vyhlášení si můžou týmy stroje odebrat. V případě podání protestů, může dojít k přeměření válců, kompletního rozebrání motoru pro zjištění nedovolených úprav.
 • Závod se jede za každého počasí, takže je nutné si vzít patřičné oblečení.
 • Protest může podat kterýkoliv tým ale pouze v rámci vlastní kategorie. Pro podání protestu je nutné složit kauci ve výši 1 500kč. Tato kauce propadne, pokud se prokáže, že protest byl podán neprávem. Pokud byl protest podán právem, bude kauce navrácena.
 • Každý závodník je povinen dbát pokynů traťových komisařů a to jak na okruhu, tak i v depu. Traťový komisař nedovolí vjezd nedostatečně oblečenému jezdci, jezdci pod vlivem alkoholu, stroji ve špatném technickém stavu a s jinými nepovolenými úpravami v rozporu s pravidly na trať a zároveň bude zaznamenávat do karty stroje každého týmu jméno jezdce (pomocí identifikačního náramku) při nájezdu do trati, aby se zajistilo pravidelné střídání jezdců.
 • Okamžitá diskvalifikace za nesportovní chování (ohrožování ostatních jezdců a pod). Rozhoduje videozáznam nebo svědectví minimálně 2 lidí (např. traťový komisař a závodník z jiného týmu).
 • Slušné chování a ohleduplnost na trati. Oznámení o změně směru jízdy se bude značit upažením. Porucha stroje na trati se bude signalizovat vztyčením ruky, jak ve škole. Je to oznámení poruchy jezdcům i traťovým komisařům.
 • Při poruše závodního stroje není dovoleno jej opravovat přímo na trati. Babetta se odstaví mimo trať a závodník (nebo jiný člen týmu) ji dotlačí do depa nejkratší možnou a bezpečnou cestou! Bude-li k dispozici odtahová četa, bude vstup mechaniků a jezdců na trať zakázán.
 • Závodník vyjíždějící z depa dává přednost všem jezdcům na trati a může na trať vyjet až v okamžiku, kdy nebude kolidovat s žádnou rozjetým strojem.
 • Povolená maximální rychlost v depu a mimo závodní ovál je 15 km/h. Při překročení této rychlosti dojde k penalizaci týmu nucenou zastávkou na 10 minut, při opakovaném prohřešku bude penalizace 20 minut, potřetí dojde k diskvalifikaci závodního týmu. Rychlostní omezení začíná platit ihned při opuštění závodního oválu. Není možné, aby celý závod odjezdil pouze jeden závodník v týmu. Dbejte prosím o včasné střídání unavených jezdců. Alkohol je u závodníků po celou dobu závodů přísně zakázán.
 • Je nutné, aby si každý jezdec hlídal, že má pořád na ruce náramek s číslem jezdce, který dostal při technické přejímce.
 • V případě rovnosti bodů v hodnocení šampionátu, rozhoduje o pořadí týmů umístění v posledním závodě.

 

Co musí splňovat stroj

 • Každý tým dostane při technické přejímce 3 startovní čísla, které bude mít po celou dobu na stroji. Pokud dojde ke ztrátě čísla, pokusí se jej najít a připevnit zpět.
 • Babetta v kategorii standard i speciál musí být vybavena všemi ochrannými prvky rámu. Rozumí se blatníky a ochrana řetězů, tedy i boční plasty. Vše je kvůli bezpečnosti a kvůli váze strojů. Zákaz používání aerodynamických kapotáží. Babetta nesmí mít skleněné osvětlení ani přidělaná světla. Nutné je zakrýt ostré části držáků světel. Tato povinnost je z důvodu bezpečnosti při kolizi, aby na trati nezůstaly střepy z rozbitých světel.
 • Pokud jimi bude vybavena, bude přední sklo celé přelepeno lepicí páskou tak, aby nedošlo k vysypání střepů. Doporučuje se ponechat jen plastový kryt světla, aby i samotné plechové držáky nemohly způsobit zranění při případné kolizi.
 • Rám, nádrž, kola a motor musí být originál z daného typu stroje. Tedy například není dovoleno mít B207 motor na 210 rámu nebo naopak a totéž platí i o nádrži. V kategorii Moped mix platí též pravidlo o originální nádrži.
 • Během závodu je možná i kompletní rozborka a sborka motoru či jiná oprava jakékoli části stroje (vyjma svařování rámu, vidlice, apod.) Závod je nutné odjezdit na stejné kartery, válec (pokud bude válet zadřený natolik, že nebude možné jej opravit, je nutné nahlásit technickému komisaři, který posoudí, zda můžete válec vyměnit), závod musí dokončit rám, který závod začal. Pokud se rozlomí vidlice, lze ji vyměnit jako díl s namontovanými kluzáky, ale bez předmontovaného kola a řídítek. Pokud se zadřou ložiska v kole, tak musíte vyměnit ložiska. Pokud někdo proděraví nádrž, může ji vyměnit za kus stejného typu pro danou Babettu. V kategorii originál je možné díly vyměňovat pouze za originální (druhovýrobní) nijak neupravené díly. Defekt je možné řešit výměnou celého kola, lepením, či výměnou duše, pláště. Oprava motoru je možná za použití sestavených dílčích celků, např. čelisti na unašeči, rozběhový buben s čelistmi, píst na ojnici, (ložiska na klice).
 • V motoru musí být píst 0-12 výbrus tzn. vrtání 39-42 mm. Větší vrtání, ani zdvih nebude tolerován.
 • Žádný moped v závodu nebude mít namontované zpětné zrcátka. Zadní jezdec vidí vždy situaci před sebou a je plně zodpovědný za své chování a své reakce.
 • Při závodě budou ze všech strojů na trati demontované stojany. Předpokládáme, že zatáčky budete „klopit“ a chceme předejít pádům způsobeným zadrhnutím stojanu o trať.
 • Závodní stroje musí být osazeny plastovými šlapátky bez vnějších kovových prvků, nebo gumovou či plastovou ochranou přes tyto kovové prvky. Stroje osazené stupačkami musí mít stejným způsobem kryté jejich kovové hrany. Je to podmínka provozovatelů okruhů pro vpuštění stroje na trať, aby v případě pádu ostré hrany nezanechaly stopy na asfaltu.  
 • Palivo benzín Natural 95, 98 nebo 100 oktanů. Jsou zakázány jiné typy paliva a maziv např. kerosin, metanol + ricinový olej, nitro, apod.
 • Dotankování stroje, opravy stroje a výměna jezdce bude možná pouze v depu, v místě k tomu určenému. Velké opravy musí být provedeny v depu závodních strojů. Při dolívání benzínu a opravách stroje musí tento vždy stát na nepropustné podložce, například na pevném igelitu nebo plachtě. Je to podmínka provozovatelů tratí, aby po nás v depu nezůstala záplava mastných fleků. 
 • U všech strojů je nutné splnit hlukový limit max. 90 decibel.

   

   

  Výstroj jezdce (oblečení)

  • Přilba

  Povolené přilby jsou integrální nebo motocrossové (tedy vždy s ochranou obličeje neboli brady. Bez přilby, která takto splňuje podmínky, nebude jezdec vpuštěn na trať.

  • Ochrana zraku (brýle nebo plexisklo)

  Povolená ochrana je pouze plexisklo pevně připevněné (originálně a vyklápěcí na integrální přilbě) nebo motocyklové brýle na gumě kolem přilby. Ostatní varianty brýlí nejsou povoleny z důvodu bezpečnosti.

  • Obuv

  Z důvodu nárůstu zranění nohou je bezpodmínečně vyžadována pevná středně vysoká nebo nejlépe vysoká, ideálně motorkářská či motocrossová obuv. 

  • Rukavice

  Kožené rukavice. Nejsou povolené pracovní rukavice nebo motocrossové rukavice.

  • Chrániče

  Plastové chrániče kolen a loktů. Minimálně vyžadujeme pevné plastové chrániče, jako jsou na kolečkové brusle. Doporučujeme ale spíše motocrossové chrániče, které zakrývají větší část těla. Pokud někdo má koženou motocyklovou upnutou bundu nebo koženou kombinézu tak budou povoleny chrániče, které jsou přímo všité v těchto kožených oděvech.

  • Bunda a kalhoty

  Je vyžadována pevná bunda, nejlépe motocyklová.

  Jsou vyžadovány pevné motocyklové kalhoty. – tady bych Davi možná nechal tolerování pevných kalhot, v kombinaci s chrániči kolem. Ony i pracovní kalhoty bývají docela pevné.

  Doporučujeme motocyklové oblečení nebo motocrossové oblečení. Pokud někdo bude chtít jet jenom v motocrossovém dresu, tak bude vyžadován celohrudníkový chránič nebo kombinovaná chráničová vesta s plastovými chrániči.

   

   

  Kategorie

  • Jednorychlostní Babetta originál 206,207
  • Dvourychlostní Babetta originál 210, 215, 225
  • Jednorychlostní Babetta originál 215 (Pokud se sejde 5 a více strojů Babetta 215, budou mít také svoji kategorii, pokud bude méně týmů, můžou si tyto týmy vybrat ve které kategorii pojedou. K dispozici mají kategorii 210 originál, speciál, nebo mix.)
  • Babetta speciál 206, 207, 210, 215, 225
  • Moped Mix (50ccm se šlapátky bez rozdílu značky. Tedy Korádo, Stadion, Puch, Sachs, Herkules, Piaggio, Gizmo atd.)
  • Stadion originál – Pokud se sejde 5 a více týmů téže značky/typu stroje, typicky třeba Stadion(i Jawetta), bude pro ně otevřena samostatná kategorie, pokud bude méně týmů, budou zařazeni do kategorie MIX.

   

  Podmínky pro kategorii originál

  • Pro modely 206, 207. Převod 12/35, Jikov DC 2912, 57-65 tryska. Povolené úpravy jsou zkrácení kolínka výfuku, Dellorto 12, převod 13/35, olejové tlumiče. Vložka válce, vložka výfuku, koncovka, ani plášť výfuku nesmí být upravovány. Zákaz použití silnějšího „turbíčkového“ válce (např. B207.356 model).
  • Pro modely 210 převod 13/51, 215 převod 11/57 nebo 12/57, 225 převod 13/51, Jikov DC 2912, 63-65 tryska. Povolené úpravy jsou zkrácení kolena výfuku, Dellorto 12, olejové tlumiče. Vložka válce, vložka výfuku, koncovka, ani plášť výfuku nesmí být upravovány. Je možné upravit kryt spojek tak, aby byly spojky účinněji chlazeny. Připomínáme, že rotující části musí z bezpečnostních důvodů zakrytovány, ale pokud budou v krytu navrtány díry nebo zakryty nějakou mřížkou, tak to bude akceptováno. Je možné použít bezkontaktní zapalování Vape.
  • Všechny ostatní úpravy, leštění kanálků, odlehčování rámu, budou znamenat přesun týmu do kategorie speciál. Po závodě proběhne u vítězných strojů inspekce nevizuálních dílů a nedovolená úprava bude znamenat diskvalifikaci. Nedoporučujeme tedy podvádět. Další podmínky viz. „Pravidla společné pro všechny kategorie“

   

  Podmínky pro kategorii speciál

  Nechceme stanovovat přísné pravidla pro kategorii speciál, naopak chceme podpořit lidovou tvořivost a vidět na vlastní oči, kam až lze Babettu vytunit, proto necháváme týmům volné ruce s úpravou motoru. Hlavními podmínkami jsou především originální převod B2016 a B207 – 12/35, B210 – 13/51, B215 – 13/57, B215 – 12/35, B225 – 13/51 a kryty kolem rotujících dílů kvůli bezpečnosti. Více viz. níže.

  • Převod na B206/207 motoru je povolen 12/35 a na dvojrychlostním motoru typu B210/215/225 je povolený převod 13/51. Primární převod musí také zůstat stejný. Tzn. převodový poměr pro řemen, ozubené kola v převodovce musí zůstat originální.
  • Válec v kategorii speciál musí pocházet z Babetty, tzn. je třeba použít B207 nebo B210 válec. Je tedy možné použít například válec B207 na B210 motoru nebo naopak. Je rovněž dovoleno navařit/našroubovat přídavné žebrování na válec dle svého uvážení. Kapalinové chlazení válce není povoleno, válec musí být chlazen vzduchem. Válec nesmí pocházet z jiného mopedu než Babetta 207/210. (Sting není povolen).
  • Vložku válce můžete vyrobit vlastní (z libovolného materiálu) nebo upravit stávající originální litinovou. Hlava válce může být použita libovolná (originál B207/B210, vějířovitá nebo z jiné motorky). Opět ale platí pravidlo, že je povoleno pouze chlazení vzduchem.
  • Sání je možno upravit jakkoliv (klapkové/bezklapkové), je povolen karburátor s difuzorem větším než 12 mm. Brzdy můžou být dle uvážení bubnové nebo kotoučové, můžou být použity i jiné bubny (např. z Pionýra), ovšem ráfek musí být vždy 16 palcový včetně pneumatik.
  • Návrh výfuku a výfukového potrubí necháváme zcela na libovůli soutěžního týmu, nesmí ale přesáhnout hlukový limit 90 decibel.
  • Rám může obsahovat výztuhy, vidlici je možné použít jakoukoliv. Rozvor kol stejný jako u originální Babetty. Jezdec nesmí na Babettě ležet, ale sedět.
  • Zákaz použití přídavných aerodynamických kapotáží. Další podmínky viz. „Pravidla společné pro všechny kategorie“

   

  Podmínky Moped Mix

  • Pouze stroje v originálním stavu, obsahu do 50ccm.
  • Zpětné zrcátko demontováno. Zachované veškeré originální kryty pohyblivých částí. Bez úprav motoru, karburace, výfuku i rámu. Řetězové převody též v originálu. Prostě nejlépe tak, jak to vyjelo z fabriky, Pouze bez osvětlení tak, jako Babetty (pokud bude přední světlo namontováno, bude celé přelepeno lepicí páskou, aby nedošlo k vysypání skla).
  • Opravy strojů jsou povoleny tak, jako u Babett. Tedy, vyjma svařování a výměny celého motoru jako celku, lze opravit cokoliv.
  • U této kategorie nebudou, vzhledem k typové různosti strojů, brány v potaz protesty technického rázu (vztahujících se na stroje), vyjma případů, kdy se odhalí neoriginální úprava zásadního charakteru ovlivňujícího výkon stroje, typicky úpravy objemu, výfuku, válce, karburace či převodů.
  • Hluk stroje nesmí přesáhnout hodnotu 90 decibel. Další podmínky viz. „Pravidla společné pro všechny kategorie“

   

  Podmínky pro Stadion original

  • Karburátor: Originál S11, S22, S23 a JAWETTA včetně původních podložek. Podložka může být nahrazena podložkou o stejném rozměru z libovolného materiálu o síle maximálně 3 mm.
  • Difuzor karburátoru průměr maximálně 15mm. Karburátor může být opatřen libovolným filtračním materiálem, ale nesmí být použit jakýkoliv nadstavec sání. U stadionu typu S22 a S23 je povolena izolace mezi válec a karburátor o tloušťce 6mm.
  • Zapalování: Originál magneto PAL – hliníkové s původní vačkou, replika vyrobená podle originálu je povolena. Repliky původních cívek a kontaktů povoleny, kontakty musí být na původním místě. Povolena vnější indukční cívka. Rozměry, materiál a provedení všech dílů musí být původní a zapalování musí mít namontovány obě funkční cívky. Nýty magneta mohou být z důvodu bezpečnosti zesílené, maximálně na nýty o průměru 5mm. Je povolená podložka pod nýty o síle 3mm a maximálním průměru 45mm z libovolného materiálu. Nutný originální kryt magneta. Kondenzátor pouze jeden, na původním místě.
  • Převodovka: Originální převodové poměry, dvě rychlosti. Řazení ovládané z řidítek s neutrálem uprostřed. Pastorek sekundárního převodu může mít maximálně 13 zubů. Rozeta sekundárního převodu musí být originální, tj. 35 zubů. Je možné použít repliku rozety se stejným počtem zubů. Primární převod musí být originální. Replika se stejným převodovým poměrem je povolena. Sekundární převod musí mít konstantní převodový poměr. Variátor či planetová převodovka není povolena. Spojka musí mít původní počet 4 kolíků, zajištění spojky je při zachování rozměrů kolíků libovolné. Replika spojky povolena, včetně kroužku proti roztrhání koše.
  • Vnější silueta motoru: Vnější silueta motoru zachována, včetně rozměrů. To znamená: kartery, víko spojky a víko zapalování, válec a hlava musí mít originální tvary a rozměry. Replika hlavy povolena. Spalovací prostor nesmí být menší než šablona. Měření probíhá bez těsnění pod hlavou. Umístění a úhel svíčky v hlavě musí být dle originálu, včetně umístění funkčního dekompresoru. Lanko a páčka nejsou povinné. Nádrž musí být původní a moped musí mít vodičem zapojená obě světla (Tedy přední a zadní) minimálně shodného vzhledu.
   Vnitřní úprava motoru: 50 cm3– vrtání válce maximálně do průměru 40 mm v rámci výbrusů. Válce originál S11, S22, S23 a Jawetta. Vložka válce musí být z litiny. Kanály ve válci musí mít originální rozměr, dva přepouštěcí, jeden výfukový a jeden sací. Kliková hřídel musí být se zdvihem 44 mm a průměrem klikových čepů 15 mm. Tvar klikové hřídele musí být původní. Ložiska na klikové hřídeli 6202. Ojnice původní, možná replika, pístní čep 10 mm. Ojnice nesmí mít jehly, nebo jehlové ložisko pro uložení pístního čepu. Pokud jezdec používá čínskou repliku ojnice, musí při kontrole stroje demontovat píst, za účelem kontroly. Replika ojnice nesmí být jakkoliv upravována. Píst musí mít minimálně dva kroužky o síle 2 mm. Ojniční pouzdro musí být z jednoho kusu.
  • Výfuk: Koleno a tlumič výfuku originální, včetně délky. Je možná novo-výroba podle rozměrů originálu. Vnitřek tlumiče výfuku originál. Vložka tlumiče S11 pouze se 4 dírami. Na výfuku je povolen v rámci bezpečnosti libovolný držák tlumiče výfuku na stejném místě jako původní uchycení a rovněž je povoleno přídavné uchycení kolene výfuku k válci. Koleno výfuku má 26mm. Hluk stroje nesmí přesáhnout hodnotu 90 decibel.
  • Chlazení: Pouze vzduchem. Originální vzhled bez jakýchkoliv doplňků.
   Brzdy: Pouze originál S11, S22, S23 a Jawetta k danému modelu. Je možná replika, ocelový štít povolen. V rámci bezpečnosti může být použita zesílená aretace brzdy.
  • Ráfky a pláště: Pláště originál průměry 2“x19“, 2 1/4“x19“(moped, kárka). Motokrosové pláště, tzv. drapáky, nejsou povoleny. Ráfky musí být originální nebo zcela shodná replika..
   Vidlice, rám, řidítka a blatníky: Vše originál, možná zcela shodná replika. Z důvodu bezpečnosti je povoleno přídavné uchycení předního blatníku. Může být použit zcela shodný rychlopal plynu jako u Pionýra, ne jiný!!! Stojan stroje a nosič není povinný. Sedlo stroje nemusí být původní.
  • Světlo opět není povinné, skleněná část však bude přelepena po celé své ploše tak, aby nedošlo k vysypání skla.

  Pravidla pro Stadion převzaty ze stránek: http://www.mopedcup.cz/clanky/pravidla/moped-original/ . Další podmínky viz. „Pravidla společné pro všechny kategorie“

   

  Signalizace technických komisařů na trati

  • Závod bude odstartován zelenou vlajkou nebo semaforem (bude upřesněno na rozpravě), která zároveň bude vyvěšena u jednotlivých traťových komisařů na trati a signalizuje normální stav-závod běží.
  • V případě kolize, havárie bez zranění, či jiného nebezpečí (např. neukázněný divák na trati) bude místo zelené vlajky traťový komisař aktivně mávat žlutou vlajkou. Jezdci budou dbát zvýšené opatrnosti, nesmí předjíždět a v případě nutnosti sníží rychlost. U některých okruhů může být signalizace řešena elektronicky, vše bude závodníkům upřesněno před závodem.
  • V případě havárie se zraněním, které si vyžádá okamžité lékařské ošetření (jezdec nevstane a nebude moci odklidit poškozený stroj mimo trať) bude:
  1. a) vyvěšena červená vlajka – závod je přerušen, jezdci sníží rychlost a shromáždí se v měnícím a doplňovacím depu tak jak za sebou budou přijíždět, kde bude rozhodnuto o dalším pokračování závodu. Zároveň na trať vyrazí SANITA. Bude mít absolutní přednost!!!
  2. b) bude signalizováno nebezpečí na trati žlutou vlajkou a na trať vyrazí zdravotníci, případně SANITA. Jezdci jsou povinni snížit rychlost, dbát zvýšené opatrnosti a je zákaz předjíždění v úseku nehody. SANITA má na trati absolutní přednost. Pod hrozbou okamžité diskvalifikace je zakázáno ji omezovat v jízdě, předjíždět, či blokovat.
  • Vlajka šachovnice ukončuje závod. V případě pokračování závodu budou jezdci vpuštěni na trať ve stejném pořadí. Po dobu pozastavení závodu není povolena výměna jezdce, opravy a doplňování paliva a jiné.

  Organizátor si vyhrazuje plné právo na jakoukoli změnu pravidel a to bez udání důvodu.

   

  Pravidla pro chování v depu

  • Depo slouží pro všechny týmy stejně. Pravidla chování v depu a umístění týmů v něm jsou plně a POUZE v kompetenci pořadatelů. Týmy i doprovod jsou povinni řídit se a respektovat pokyny pořadatelů
  • Každý tým, tzn. jeden závodní stroj bez ohledu na počet jezdců, má právo umístit v depu jeden servisní vůz (karavan, dodávku nebo osobní auto) a jeden stan, altán, či přístřešek. Ostatní vozy se parkují na místě určeném pořadateli. To samé platí pro umístění karavanů či stanů pro přespání
  • Týmy jsou povinny respektovat a nepřesahovat prostor vymezený jim pořadateli
  • Týmy a doprovod jsou povinni respektovat pravidla daná pořadateli pro chování v depu, zvláště pak stanovený noční klid
  • Povolená maximální rychlost strojů v depu je 15 km/h
  • Nerespektování pokynů pořadatelů může být sankcionováno udělením trestných minut po konci závodu, ztrátou umístění ve výsledkové listině o jednu až dvě pozice, v krajním případě až vyloučením ze závodu bez nároku na vrácení startovného