Postup přihlášení do závodu

Postup přihlášení do závodu

  • Účastník provede registraci do uživatelského rozhraní, nebo se přihlásí k již existujícímu účtu.
  • Účastník zvolí počet jezdců ve svém týmu. Pro přihlášení do závodu je nutný minimální počet jezdců dva, tento počet lze před závodem po dohodě s pořadatelem měnit. Maximální počet jezdců v týmu je sedm.
  • Účastník zvolí kategorii strojů, ve které se chce účastnit. Tuto kategorii může před závodem po dohodě s pořadatelem změnit. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti některé kategorie sloučit.
  • Účastník potvrdí zadané údaje a provede platbu dle pokynů zobrazujících se na webové stránce.
  • „Přihláška“ se stává platnou až po uhrazení registračního poplatku v plné výši dle zadání na webové stránce.

 

  • Odhlášení ze závodu
  • Účastník má právo na zrušení „přihlášky“ pouze po dohodě s pořadatelem.
  • Zruší-li účastník „přihlášku“ v době kratší než 60 dnů před konáním závodu, nemá nárok na vrácení registračního poplatku, nedohodnou-li se účastník a pořadatel jinak.
  • V případě zrušení přihlášky, bude registrační poplatek vrácen účastníkovi na stejný účet, ze kterého jím byl uhrazen.