Protesty

Pokud někdo vznese námitku proti jinému účastníku, zaplatí kauci 1500 Kč, která mu bude vrácena v případě oprávněnosti protestu a v případě falešného obvinění připadne poškozenému.

- protesty technického rázu v depu (např. někomu se nezdá něco na originální Babettě jiného týmu)

- protesty na základě důkazního materiálu (předloží videozáznam, fotku podvádění, apod..)

- protesty traťových komisařů vůči jezdcům nebo jezdců na činnost pořádajícího personálu (např. bezdůvodné zpomalení určitého jezdce na trati traťovým komisařem, nebo bezdůvodné zkracování trasy závodníkem při závodu)

Doporučujeme se vybavit kamerkami nebo fotoaparátem pro snadnější dokazování později vzneseného protestu.